Cigunas
Į pradžią Cigunas Taiči Karate Seitai

SISTEMOS
In - Jan sistema
In-Jan koncepcija yra svarbi Senovės Kinijos filosofijos dalis.In ir Jan apibūdinamos kaip dvi pirminės priešingos ir tuo pačiu papildančios viena kitą jėgos, esančios kiekviename daikte, reiškinyje, veiksme.
In - tamsusis elementas, pasyvus, moteriškas, kylantis iš žemės, atitinka naktį.
Jan - šviesusis elementas, aktyvus, vyriškas, dangiškas, atitinka dieną.
In dažnai simbolizuoja vandenį, Jan - ugnį.
In-Jan koncepcija naudojama konfucionizme, dao filosofijoje. In-jan sistema yra pagrindinis tradicinės kinų medicinos principas. Garsioje Laozi knygoje Dao de Dzin In- Jan minima ne kartą. Knygoje pateikiama daugybė pavyzdžių, paaiškinimų apie šios poros bendrą kilmę. In ir Jan labiau aiškinamos kaip papildančios viena kitą priešybės, nei absoliutas. In ir Jan visada yra judesyje, todėl kiekvienas reiškinys, veiksnys, būsena savyje patiria šių priešingų jėgų kaitą, vienos perėjimą į kitą.

In Jan
Mėnulis Saulė
Naktis Diena
Tamsa Šviesa
Šaltis Karštis
Poilsis Veikla
Moteris Vyras
Žiema Vasara
Dešinė Kairė
Intraversija Ekstraversija
Žemė Dangus
Lyginis Nelyginis
6 9
8 7

Pagrindiniai In-Jan koncepcijos principai:
In ir Jan yra priešybės

Viskas turi savo priešpriešą, net jei tai nėra absoliutu, jei tai sąlyginai teisinga. Niekas nėra pilnai In ar pilnai Jan. Pvz.: žiemą keičia vasara. Kas ateina, turi išeiti.
In ir Jan priklausomi vienas nuo kito

Vienas negali egzistuoti be kito. Pvz.: diena negali būti be nakties, tamsa neegzistuoja be šviesos.
In ir Jan skyla į smulkesnius In ir Jan

Kiekvienas In ir Jan aspektas gali dalintis į In ir Jan. Pvz.: temperatūra gali būti karšta ir šalta. Tačiau karštas gali būti šiltas (In) ir verdantis (Jan), šaltas - vėsus (In) ar ledinis (Jan).
In ir Jan sunaikina ir sukuria vienas kitą

In ir Jang paprastai laikoma subalansuota visuma, kai vienas auga, didėja, kito atitinkamai mažėja. Tačiau gali atsirasti ir disbalansas. Galimi keturi disbalanso variantai:
  1. In perteklius
  2. In trūkumas
  3. Jan perteklius
  4. Jan trūkumas
In ir Jan pereina vienas į kitą

Tam tikroje situacijoje In gali transformuotis į Jan ir atvirkščiai. Pvz.: naktis pereina į dieną, gyvenimą keičia mirtis. Šie perėjimai sąlyginiai. Naktis ir diena egzistuoja Žemėje kartu tuo pačiu momentu, jei žiūrima iš kosmoso.
Dalis In yra Jan (juodas taškas baltame), dalis Jan yra In (baltas taškas, juodame)


Taškai reiškia:
  1. Visada vienas turi kito žymę. Pvz.: tamsoje visada yra šviesos - naktį šviečia žvaigždės.
  2. Absoliučiai aukščiausiame taške viena pusė pereina į kitą arba In ir Jan savybės yra sąlygotos nuo konkretaus požiūrio taško. Pvz.: kiečiausią akmenį lengviausia perskelti.
Visi šie principai įrodo, kad atskirti šių dviejų priešingų jėgų neįmanoma. Tik išlaikydami In ir Jan balansą pasieksime vidinę pusiausvyrą, pajusime harmoniją su mus supančia aplinka.

Puslapis atnaujintas 2017.07.27