Cigunas
Į pradžią Cigunas Taiči Karate Seitai

PRADEDANTIESIEMS
Džun Juan cigunas
Džun Juan - Vidurinės Kinijos lyguma. Tai vietovės pavadinimas, iš kurios kilusi ši ciguno mokykla. Čia kiekvieną vasarą vyksta retritai, kuriems vadovauja ir moko Meistras Sju Mintanas.
Iš filosofinio požiūrio taško Džun Juan žodžių reikmės yra: džun - reiškia centras, vidurys. Žmogus užima vidurinę poziciją Žemė–Žmogus–Kosmosas sistemoje. Taigi, kiekvienas yra centras. Džun taip pat yra „auksinio vidurio“ filosofijos terminas. Tai reiškia, kad bendra (fizinė, emocinė, proto) žmogaus būsena turi būti stabili, be jokių kraštutinių svyravimų. Juan - tai pradinis šaltinis, natūralūs resursai.
Džun Juan cigunas viena iš seniausia ciguno mokyklų, kurios ištakos siekia apie 7 tūkstančius metų.
Džun Juan cigunas priklauso aukščiausių lygių ciguno praktikoms. Tai pilnavertė žinių ir metodų sistema, kuri leidžia:
  1. Normalizuoti psichofizinę būklę
  2. Lavinti kūrybinius sugebėjimus
  3. Įeiti į ypatingų sugebėjimų sferą
Tikslas - žmogaus tobulinimasis, sveikatos palaikymas, sąmoningumo praplėtimas, savo gyvenimo tikslo ir misijos suvokimas. Tai mokslas apie gyvenimą pačiu plačiausiu aspektu. Tuo pačiu Džun Juan ciguno mokykla laisva nuo bet kokių religinių įsitikinimų ir nekelia jokių ideologinių tikslų.
Mokymo sistema išdalinta į penkias pakopas arba lygius. Pagrindinė mokomoji medžiaga išdėstoma seminarų metu, kurią sudaro teoriniai pagrindai ir praktika. Medžiagos įsisavinimas vyksta dirbant grupėmis užsiėmimų metu, padedant kvalifikuotiems instruktoriams arba individualiai. Svarbiausias faktas šiame mokyme yra tiesioginis mokytojo žinių perdavimas.
Kiekvienos pakopos tikslai ir uždaviniai yra skirtingi.
Puslapis atnaujintas 2017.07.27